สื่อการสอน CAI Interactive

ลำดับการขึ้นของฟัน และ โครงสร้างของฟัน

ลำดับการขึ้นของฟันน้ำนม

ลำดับการขึ้นของฟันแท้

โครงสร้างและส่วนประกอบของฟัน

เติมสีให้ส่วนต่าง ๆ ของฟัน

   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พัฒนาโดย นายชัยวุฒิ ฆารสินธุ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น